Vitajte v MAKKI architekt.

Sme tím architektov, ktorého cieľom je vytvárať kvalitnú architektúru a design.

. . .

Sme dobrí, ale neustále sa snažíme zdokonalovať.

Našim cieľom je kvalitná architektúra a design.

Chceme, aby Vás spolupráca s námi bavila.O nás

Sme tím architektov, ktorého cieľom je vytvárať kvalitú architektúru, design pre spokojnosť každého klienta.

Snažíme sa osobitne pristupovať ku každému projektu a nájsť harmonický súlad medzi architektom a investorom. Každý projekt sa vytvára na základe požiadaviek a prianí klienta, ktoré sa stretávajú s konkrétnym miestom a limitmi. Následne pracujeme s týmito požiadavkami a vytvárame vďaka logike, citu a skúsenostiam, kreatívne a kvalitné prostredie, ktoré zároveň vyhovuje technickým požiadavkám, normám..PortfólioNaše práce z oblasti architektúry stavieb a interiéru / vizualizácie, realizácie /.

Simple Lightbox Demo PageSlužby

Náš ateliér sa zaoberá širokou škálou služieb a činností v odvetví architektúry, stavebníctva a celkovo bývania. Zabezpečujeme komplexné služby v rámci projektového navrhovania, inžinierskych činností a konzultačných prác, a to od prvej obhliadky miesta až po samotnú realizáciu diela.

Projekčná činnosť
– pozemné stavby

Zabezpečujeme vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie od štúdie, projektu pre stavebné povolenie, až po realizačné projekty. Projektujeme stavby z klasických konštrukcií, moderných konštrukcií z dreva v nízkoenergetickom a pasívnom štandarde.

Projekčná činnosť
– interiér

Zabezpečujeme projekčnú činnosť v oblasti interiérového designu vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie. Od štúdie - vizualizácie interiéru, až po realizačný projekt, ktorého súčasťou sú kladačské plány, výrobné výkresy nábytkov, výkazy výmer a produktov.

Vizualizácie 3D
simulácie

Zaoberáme sa vytváraním 3D modelov, designom, simuláciou priestorov, ktorých výsledkom sú fotorealistické vizualizácie budov, ich okolia, ako aj vnútorných priestorov interiérov a nábytkov. Naše vizualizácie vytvárame na základe reálnych materiálov s ukážkou fyzických vzoriek.

Realizácia interiérov

Realizujeme interiér v novostavbách, ako aj pri rekonštrukciách a prestavbách. Súčasťou sú dodávky a montáže všetkých navrhovaných prvkov a stavebných úprav s koordináciou jednotlivých činností.

Inžinierská činnosť

Súčasťou našich služieb je aj zabezpečenie inžinierskej činnosti, ktorá zahŕňa všetky legislatívne kroky a postupy nevyhnuté k vydaniu územného a stavebného povolenia, prípadne iných potrebných žiadostí.

Geodetické práce

V rámci našich služieb zabezpečujeme geodetické práce - geodetické zamerania parciel, existujúcich stavieb a zariadení, ako aj jednotlivé zamerania potrebné k vyňatiu z pozemkového fondu, zápisu stavby do katastra a iné.Naši partneri

Zoznam našich hlavných partnerov, s ktorými spolupracujeme pri našich projektoch.Kontakt

Sídlo firmy

MAKKI-architekt s.r.o.
Hraničná 41,
821 05 Bratislava – Ružinov

+421 904 251 965

+421 903 636 668

www.makki.sk

makki@makki.sk

Fakturačná adresa

MAKKI-architekt s.r.o.
Hraničná 41, 821 05 Bratislava – Ružinov
IČO: 47 399 473
DIČ: 2023874831
IČ DPH: SK2023874831

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka
IBAN: SK9802000000003187742357